Çevre

Atıktan Enerji Tesisleri

- Fizibilite ve ÇED Çalışmaları
- Yer, Sistem ve Teknoloji Seçimi
- Planlama ve Tasarım Hizmetleri
- İhale Dosyası Hazırlanması ve İhale Sırasında Danışmanlık
- İnşaat ve Montaj Kontrollüğü

Düzenli Depolama Tesisleri

- Yer Seçimi
- Fizibilite ve ÇED Çalışmaları
- Jeolojik ve Jeoteknik Etütler
- Uygulama Projelerinin ve Keşif Metrajın Hazırlanması
- İhale Dökümanlarının Hazırlanması
- İnşaat Kontrollüğü

Kompost Tesisleri

- Fizibilite ve ÇED Çalışmaları
- Yer, Sistem ve Teknoloji Seçimi
- Planlama ve Tasarım Hizmetleri
- İhale Dosyası Hazırlanması ve İhale Sırasında Danışmanlık
- Kompost İçin Piyasa Araştırması
- İnşaat ve Montaj Kontrollüğü

Tehlikeli Atık Entegre Bertaraf Tesisleri

- Fizibilite ÇED Çalışmaları
- Yer, Sistem ve Teknoloji Seçimi
- Planlama ve Tasarım Hizmetleri
- İhale Dosyası Hazırlanması ve İhale Sırasında Danışmanlık
- İnşaat ve Montaj Kontrollüğü

Çevresel Etki Değerlendirme Raporları

- Mevcut Durum Çalışmaları (Hava Kalitesi, Gürültü Ölçümleri vb.)
- Modelleme Çalışmalarının Yapılması
- Yerel Mevzuata göre ÇED Raporunun Hazırlanması
- Uluslararası (IFC, World Bank) Standartlara Göre ÇED Raporu Hazırlanması

Çevre Yönetimi Projeleri

- Yönetmelik Uyumlaştırma Çalışmaları
- Atık Yönetim Planlarının Hazırlanması
- İzleme-Kontrol Çalışmalarının Yapılması

Ekosistem Değerlendirme Raporu

- Saha Çalışmalarının Yapılması
- Literatür Taramasının Yapılması
- Yerel ve Ulusal Standartlara Uygun Rapor Hazırlanması

Mansap Su Kullanım Hakları Raporu

- Arazi Çalışmalarının Yapılması
- Literatür Çalışmaları ile Bitkilerin Su İhtiyaçlarının Belirlenmesi
- Yerel ve Ulusal Standartlarda Raporların Hazırlanması
Projeler

Altyapı

İsale Hatları

- Güzergah Seçimi
- Güzergah Boyunca Jeoteknik Etütler
- Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması
- İhale Dökümanlarının Hazırlanması
- İnşaat Kontrollüğü

İçme Suyu Şebekesi

- Jeoteknik Etütler
- Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması
- İhale Dökümanlarının Hazırlanması
- İnşaat Kontrollüğü

Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi

- Jeoteknik Etütler
- Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması
- İhale Dökümanlarının Hazırlanması
- İnşaat Kontrollüğü

İçmesuyu Arıtma Tesisleri

- Jeolojik ve Jeoteknik Etütler
- Fizibilite Çalışmaları
- Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması
- İhale Dökümanlarının Hazırlanması
- İnşaat Kontrollüğü

Atıksu Arıtma Tesisleri

- Jeolojik ve Jeoteknik Etütler
- Fizibilite Çalışmaları
- Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması
- İhale Dökümanlarının Hazırlanması
- İnşaat Kontrollüğü
Projeler

Enerji

Hidroelektrik Santralleri

- Fizibilite ve ÇED Çalışmalarının Yapılması
- Jeolojik ve Jeoteknik Etütler
- Kesin Projelerin Hazırlanması
- Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Termik Santraller

- Fizibilite ve ÇED Çalışmalarının Yapılması
- Jeolojik ve Jeoteknik Etütler
- Kesin Projelerin Hazırlanması
- Uygulama Projelerinin Hazırlanması

Enerji Verimliliği Projeleri

Projeler

Bina

Konutlar

- ÇED Çalışmaları
- Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması
- İhale Dokümanlarının Hazırlanması
- İnşaat Kontrollüğü

Ticari Binalar

- ÇED Çalışmaları
- Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması
- İhale Dokümanlarının Hazırlanması
- İnşaat Kontrollüğü

Sanayi Yapıları

- ÇED Çalışmaları
- Uygulama Projelerinin ve Keşif-Metrajın Hazırlanması
- İhale Dokümanlarının Hazırlanması
- İnşaat Kontrollüğü
Projeler