Ceyport Tekirdağ – Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması

Proje konusu faaliyet; Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş. tarafından Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 100. Yıl Mahallesi’nde gerçekleştirilecek olan “Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması Projesi” ‘dir. Proje alanının 05.11.2021 tarih ve 31650 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 04.11.2021 tarih ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kaldığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yayınlanan formata uygun olarak Marmara Denizi Ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde Yapılacak Faaliyetler İçin Hazırlanması İstenen Proje Etkileri İle Ekosistem Değerlendirme Raporu(EDR) hazırlanmıştır.

EDR çalışmaları kapsamında, faaliyet alanı ve çevresine ait denizel biyolojik tespit çalışmaları 03 Haziran 2022 tarihinde, kıyı gözlemleri ve dalış yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar literatür taraması ile desteklenmiştir.

Yukarıda tanımlanan faaliyetlerin gerçekleştirileceği deniz ekosistemi incelemeleri kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiştir;

  • Proje etki alanı içerisindeki deniz canlılarının (makro ve mikroalgler, zoplanktonik canlılar, bentik canlılar ve balıklar) tespiti ve habitatların tanımlanması.
  • Çalışma alanındaki deniz türlerine ait nadir, hassas, endemik ve koruma statülerinin tanımlanması,
  • Bölgenin deniz ekosistemi biyoçeşitliliğinin tanımlanarak denizel etki alanı ve yakın çevresindeki türlerin ne derece etkilenecekleri,
  • Bölgenin deniz ekosistemi ile ilgili yapılmış literatür çalışmalarının derlenmesi ve sunulması,
  • Söz konusu faaliyetin gerçekleşmesi durumunda oluşabilecek etkilerin azaltılmasına yönelik önlemler sunulmuştur.

 

NOT: Proje henüz devam etmektedir.

İşveren

Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

Kapsam

Proje Etkileri İle Ekosistem Değerlendirme Raporu

Yer

Tekirdağ

Yıl

Haziran 2022

Çevre

Ceyport Tekirdağ – Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

Çevre

Tekkale Regülatörü ve Hidroelektirik Santrali
Haldız İinşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi -1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

Hakan Kömür Santrali
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.

Çevre

Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi – 2
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

İstanbul Termal Bertaraf Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Altyapı

Melen (Düzce) Atıksu Arıtma Tesisleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Altyapı

Manavgat Arıtma Çamuru Yönetimi Fizibilite Raporu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kapasite Artışı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Danamandıra İçmesuyu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Bina

İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Bina

İstanbul Geneli Müşavirlik Hizmeti
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü