Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. Tic. A.Ş. tarafından Kütahya – Tavşanlı’da hayata geçirilmesi planlanan 60.000 ton/yıl kapasiteli endüstriyel atık yakma tesisinin mühendislik hizmetleri Rast tarafından verilmiştir. Rast tarafından gerçekleştirilen işler aşağıda sıralanmıştır:

  • Projeye esas temel verilerin toplanması ve değerlendirilmesi
  • Kavramsal tasarım ve temel mühendislik hizmetleri
  • Yapım işi ihale şartnamesinin hazırlanması (Mekanik-İnşaat)
  • Yapım işi ile ilgili firmaların teknik sorularının cevaplanması ve tekliflerin değerlendirilmesi ve işverene raporlanması
  • Yüklenici firma sözleşme metninin geliştirilmesi ve nihai hale getirilmesi

Endüstriyel atık yakma tesisinin genel işletme prensibine göre, tesise kabul edilecek olan atıklardan analiz sonucuna göre yakılması gereken atıklar yakma tesisi atık depolama alanına alınacaktır. Depolama alanında ön işlem gereken atıklar ön işlemden geçecek ve atıkların tamamı döner fırında beslenmeye hazır hale getirilecektir. Daha sonra, tesisisin dizayn parametreleri ve işletme limitlerine uygun olacak şekilde bertaraf ve enerji verimliliği göz önüne alınarak atık menüleri belirlenecektir.
Döner fırında meydana gelen yakma prosesine müteakip ortaya çıkan yanma gazı ise ikincil yanma odası ve boylerden geçtikten sonra baca gazı arıtma sisteminden geçerek arıtılacaktır.

İşveren

MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Kapsam

Mühendislik Hizmeti

Yer

Kütahya

Yıl

2010-2012

Çevre

Ceyport Tekirdağ – Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

Çevre

Tekkale Regülatörü ve Hidroelektirik Santrali
Haldız İinşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi -1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

Hakan Kömür Santrali
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.

Çevre

Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi – 2
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

İstanbul Termal Bertaraf Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Altyapı

Melen (Düzce) Atıksu Arıtma Tesisleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Altyapı

Manavgat Arıtma Çamuru Yönetimi Fizibilite Raporu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kapasite Artışı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Danamandıra İçmesuyu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Bina

İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Bina

İstanbul Geneli Müşavirlik Hizmeti
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü