Milten Turizm Tesisi ve Yat Limanı-Yat Çekek Alanı

ÇED çalışması kapsamında,  550 yat kapasiteli yat limanı, 92 Yat Kapasiteli çekek alanı ve 1028 odalı otel içeren Milten Turizm Tesisi ve Yat Limanı-Yat Çekek Alanı’nın proje etki alanı içerisindeki olası olumlu ve olumsuz çevresel etkileri belirlenmiştir.
ÇED sürecine bölge halkının aktif olarak katılması için, en yakın yerleşim biriminde Halkın Katılımı Toplantısı gerçekleştirilmiş ve proje detaylı olarak anlatılmıştır.
Mevcut durum belirleme çalışmaları kapsamında, proje sahasında imisyon ve gürültü ölçümleri yapılmış ve denizden su numuneleri alınarak analiz ettirilmiştir.
Proje sahası ve etki alanının flora ve faunasının belirlenmesi amacıyla, uzman biyologlarca karada ve denizde örnekleme çalışmaları yapılmış ve literatür taraması ile desteklenen çalışma sonuçları raporlanmıştır.
Denizde yapılacak inşaat işleri için gerekli olan Batimetrik ve Oşinografik çalışmaların koordinasyonu sağlanmıştır.
Mevcut durum belirleme çalışmaları sonucunda elde edilen sayısal veriler ile tesisten kaynaklanması muhtemel toz emisyonları ve gürültü miktarları kümülatif olarak değerlendirilmiş ve etki modelleme çalışmaları yapılmıştır.
Bölge halkının çekinceleri de dikkate alınarak, gerçekleşmesi muhtemel olumsuz etkilerin azaltılması için Türk Çevre Mevzuatına uygun olarak alınması gereken tedbirler, ÇED Raporu içerisinde detaylı olarak açıklanmıştır.

İşveren

Milten Holding

Kapsam

ÇED Çalışması

Yer

İstanbul

Yıl

2011-2012

Çevre

Ceyport Tekirdağ – Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

Çevre

Tekkale Regülatörü ve Hidroelektirik Santrali
Haldız İinşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi -1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

Hakan Kömür Santrali
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.

Çevre

Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi – 2
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

İstanbul Termal Bertaraf Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Altyapı

Melen (Düzce) Atıksu Arıtma Tesisleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Altyapı

Manavgat Arıtma Çamuru Yönetimi Fizibilite Raporu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kapasite Artışı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Danamandıra İçmesuyu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Bina

İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Bina

İstanbul Geneli Müşavirlik Hizmeti
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü