Manisa-Alaşehir-Kavaklıdere Jeotermal Enerji Tesisi

ÇED (PTD) çalışması kapsamında, 10 MWe (10 MWm) kurulu güce sahip Maspo Jeotermal Enerji Tesisi IV Projesi’nin proje etki alanı içerisindeki olumlu ve olumsuz çevresel etkileri belirlenmiştir.
Mevcut durum belirleme çalışmaları kapsamında literatür taraması yapılmıştır. Proje sahası ve etki alanının flora ve faunasının belirlenmesi amacıyla, uzman biyologlarca sahada örnekleme çalışmaları yapılmış ve literatür taraması ile desteklenen çalışma sonuçları raporlanmıştır.
Tesisten kaynaklanması muhtemel gürültü miktarları değerlendirilmiş ve model çalışmaları yapılmıştır.
Gerçekleşmesi muhtemel olumsuz etkilerin azaltılması için Türk Çevre Mevzuatına uygun olarak alınması gereken tedbirler, PTD Raporu içerisinde detaylı olarak açıklanmıştır.

 

 

İşveren

Maspo Enerji Sanayi Ticaret A.Ş.

Kapsam

ÇED Çalışması

Yer

Manisa

Yıl

2012-2015

Çevre

Ceyport Tekirdağ – Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

Çevre

Tekkale Regülatörü ve Hidroelektirik Santrali
Haldız İinşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi -1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

Hakan Kömür Santrali
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.

Çevre

Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi – 2
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

İstanbul Termal Bertaraf Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Altyapı

Melen (Düzce) Atıksu Arıtma Tesisleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Altyapı

Manavgat Arıtma Çamuru Yönetimi Fizibilite Raporu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kapasite Artışı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Danamandıra İçmesuyu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Bina

İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Bina

İstanbul Geneli Müşavirlik Hizmeti
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü