Ulusal ve Bölgesel Atık Yönetim Planı Hazırlanması

AB Mevzuatına uygun olarak Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Atık Yönetim Planı Hazırlanması Metodolojik Kılavuzunda” belirtilen formata uygun olarak, 12 farklı atık akımını (belediye atıkları, ambalaj atıkları, tehlikeli atıklar, arıtma çamuru, atık yağlar, atık pil ve akümülatörler, elektrikli ve elektronik eşya atıkları, PCB ve PCTler, ömrünü tamamlamış araçlar, tıbbi atıklar, bitkisel yağlar, ömrünü tamamlamış lastikler) içine alacak şekilde 2009-2014 dönemi için ulusal ve bölgesel/yerel atık yönetim planı hazırlanmıştır. Öncelikli yatırım projeleri için gerekli maliyet analizleri sunulmuştur.
İşveren

Çevre ve Orman Bakanlığı

Kapsam

Planlama

Yer

Ankara

Yıl

2008-2009

Çevre

Ceyport Tekirdağ – Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

Çevre

Tekkale Regülatörü ve Hidroelektirik Santrali
Haldız İinşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi -1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

Hakan Kömür Santrali
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.

Çevre

Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi – 2
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

İstanbul Termal Bertaraf Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Altyapı

Melen (Düzce) Atıksu Arıtma Tesisleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Altyapı

Manavgat Arıtma Çamuru Yönetimi Fizibilite Raporu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kapasite Artışı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Danamandıra İçmesuyu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Bina

İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Bina

İstanbul Geneli Müşavirlik Hizmeti
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü