Türkiye’nin Yeraltı Suyu Yönetimi Kapasitesinin Geliştirilmesi

Proje 3 (üç) ana bileşenden oluşmaktadır;

 • Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) ve Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün teknik ve kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi
 • Yeraltısuyu Direktifinin (YSD) ve Su Çerçeve Direktifinin (SÇD) ilgili hükümlerinin Akarçay ve Sakarya Havzalarında uygulanması
 • Yeraltısuyu Direktifinin ve Su Çerçeve Direktifinin ilgili hükümlerine kurumsal, idari ve teknik anlamda uyum maliyetlerinin (yatırım gereksinimlerini de içerecek şekilde) tahmin edilmesi

Teknik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi kapsamında Akarçay ve Sakarya havzalarında 3 (farklı) modülde toplam 6 (altı) eğitim oturumu gerçekleştirilmiştir.
YSD ve SÇD’nin ilgili hükümlerinin uygulanması kapsamında, Akarçay ve Sakarya havzalarında;

 • Mevcut ve geçmiş veriler toplanmış ve analiz edilmiştir
 • Bu verilerin değerlendirilmesine göre yeraltısuyu kütleleri belirlenmiş ve karakterize edilmiştir
 • İnsan kaynaklı baskılar ve bu baskıların yeraltısuyunun miktarı ve kalitesi üzerindeki etkileri analiz edilmiştir
 • Risk altında olan yeraltısuyu kütleleri belirlenmiştir
 • Mevcut yeraltı suyu izleme programı değerlendirilmiş, eksiklikler analiz edilmiş ve SÇD ile uyumlu bir izleme programı hazırlanmıştır
 • Akarçay ve Sakarya havzalarında 12 ay süre ile yaklaşık 100 noktada yeraltısuyu miktar ve kalite açısından izlenmiştir
 • Yeraltısuyu kütlelerinin miktarsal ve kimyasal durum sınıflandırmasına zemin oluşturmak amacıyla, doğal arka plan konsantrasyonları, eşik değerler ve önemli ve sürekli artan trendler belirlenmiştir
 • SÇD gereklilikleri doğrultusunda yeraltısuyu kullanımının ekonomik analizi gerçekleştirilmiştir
 • Yeraltısuyu kütlelerinin miktar durumu ve kimyasal durumunun iyileştirilmesine yönelik tedbirler programı oluşturulmuş ve planlanan tedbirlerin uygulama maliyetleri hesaplanmıştır
İşveren

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Kapsam

Teknik Yardım

Yer

Ankara

Yıl

2016-2019

Çevre

Ceyport Tekirdağ – Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

Çevre

Tekkale Regülatörü ve Hidroelektirik Santrali
Haldız İinşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi -1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

Hakan Kömür Santrali
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.

Çevre

Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi – 2
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

İstanbul Termal Bertaraf Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Altyapı

Melen (Düzce) Atıksu Arıtma Tesisleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Altyapı

Manavgat Arıtma Çamuru Yönetimi Fizibilite Raporu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kapasite Artışı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Danamandıra İçmesuyu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Bina

İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Bina

İstanbul Geneli Müşavirlik Hizmeti
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü