Kalıcı Organik Kirleticiler (KOK) Tüzüğü’nün Uygulanması için Teknik Destek Projesi

Bu Proje Türkiye’de AB kalıcı organik kirleticiler tüzüğünün uygulanması için teknik destek (EuropeAid/129470/D/SER/TR) konusuna odaklanmıştır. Proje süresince aşağıda sunulan faaliyetler tamamlanmıştır.

Faaliyet Grubu 1: KOK Tüzüğü’nün uygulanması için kurumsal ve teknik kapasitenin tespit edilmesi ve güçlendirilmesi
Eğitim İhtiyaçları Değerlendirme Raporu, Faydalanıcı ile mutabık kalınan ayrıntılı eğitim programı, eğitim materyalleri (basılı ve CD’de elektronik sürüm) özenle hazırlanmış ve sekiz adet 5 günlük eğitim programı gerçekleştirilmiştir. İki çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir, çalışma ziyaretlerinde materyal ve tecrübe elde edilmiş, bağlantılar kurulmuştur, seminer ve konferanslar gerçekleştirilmiştir, seminer ve konferans materyali hazırlanmıştır. Kapanış Konferansı elkitabı yayınlaşmıştır. Proje websitesi Türkçe ve İngilizce versiyonları ile oluşturulmuştur. Proje El Kitabı ve Proje Broşürü yayınlanmıştır.

Faaliyet Grubu 2: KOK Tüzüğü’nün etkin bir şekilde uygulanması için atılması gereken adımların ortaya konulması
Teknik Destek Ekibi (TDE) ve Koordinasyon Kurulu kurulmuştur, Kilit Paydaş listesi hazırlanmıştır, hukuki boşluk ve SWOT analizi hazırlanmıştır, taslak mevzuat hazırlanmıştır, Ulusal Uygulama Planı (UUP)  gözden geçirilmiş ve güncellenmiştir, güncel envanter hazırlanmıştır, planlanan çalıştaylar düzenlenmiştir.

Faaliyet Grubu 3: POP Tüzüğü’nün uygulanmasının ulusal ve sektörel etkilerinin belirlenmesi
Sektörel Etki Analizi (SEA) ve Düzenleyici Etki Analizi’ne (DEA) ilişkin bilgi ve veriler toplanmış, SEA ve DEA raporları hazırlanmış, DEA sonuçları dağıtılmıştır.

Nihai Dönem Faaliyetleri  Kapanış konferansının düzenlenmesi, eğiticiler için rehber ve elkitaplarının hazırlanması, proje sonuçlarının sunumu ve teslim edilmesi, taslak ve nihai proje raporunun hazırlanması.

Ulusal KOK envanteri, Ulusal Uygulama Planı 2010, UNIDO Taslak UUP 2014, ülke yasal durumunun analizi ve sektörel ve düzenleyici etki analiz raporlarının analizine dayanarak bir dizi görüş ve tavsiye hazırlanmıştır.

İşveren

Merkezi Finans ve İhale Birimi

Kapsam

Teknik Yardım

Yer

Ankara

Yıl

2014-2015

Çevre

Ceyport Tekirdağ – Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

Çevre

Tekkale Regülatörü ve Hidroelektirik Santrali
Haldız İinşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi -1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

Hakan Kömür Santrali
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.

Çevre

Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi – 2
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

İstanbul Termal Bertaraf Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Altyapı

Melen (Düzce) Atıksu Arıtma Tesisleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Altyapı

Manavgat Arıtma Çamuru Yönetimi Fizibilite Raporu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kapasite Artışı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Danamandıra İçmesuyu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Bina

İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Bina

İstanbul Geneli Müşavirlik Hizmeti
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü