Asyaport Limanı Kapasite Artışı

Proje konusu faaliyet; Asyaport Liman A.Ş. tarafından Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, Barbaros Mahallesi Mevkii’nde gerçekleştirilecek olan “Asyaport Limanı Kapasite Artışı Projesi” ‘dir. Proje alanının 05.11.2021 tarih ve 31650 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanan 04.11.2021 tarih ve 4758 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Marmara Denizi ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesi’nde kaldığı tespit edilmiştir.

Bu nedenle, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce yayınlanan formata uygun olarak Marmara Denizi Ve Adalar Özel Çevre Koruma Bölgesinde Yapılacak Faaliyetler İçin Hazırlanması İstenen Proje Etkileri İle Ekosistem Değerlendirme Raporu(EDR) hazırlanmıştır.

EDR çalışmaları kapsamında, faaliyet alanı ve çevresine ait denizel biyolojik tespit çalışmaları 24 Aralık 2021 tarihinde, kıyı gözlemleri ve dalış yapılarak gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar literatür taraması ile desteklenmiştir.

EDR çalışmasının amacı; faaliyet alanı ve yakın çevresi için ekolojik yapı ve koruma altında olan denizel türler çerçevesinde denizel ortamın biyoçeşitlilik özelliklerinin ortaya konması, faaliyetten kaynaklanacak etkilerin gerek inşaat ve gerekse işletme aşamasında mevcut denizel ekosistem üzerindeki olası etkilerin belirlenmesi ve bu etkilerin minimize edilmesi için gerekli önlemlerin belirlenmesidir.

Faaliyet alanı ve yakın çevresindeki denizel flora ve fauna tespiti, ekosisteme ilişkin durumun belirlenmesi ve bu çerçevede faaliyetin etkilerinin irdelenmesi, yapılan değerlendirmeler ve elde edilen veriler çerçevesinde etkilerin minimize edilmesine yönelik olarak alınacak önlemlerin belirlenmesi ve faaliyetten etkilenmesi beklenen canlı türleri için özel koruma önlemlerinin belirlenmesi bu çalışmanın kapsamını oluşturmaktadır.

İşveren

Asyaport Liman A.Ş.

Kapsam

Proje Etkileri İle Ekosistem Değerlendirme Raporu

Yer

Tekirdağ

Yıl

Aralık 2021-Ocak2022

Çevre

Ceyport Tekirdağ – Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

Çevre

Tekkale Regülatörü ve Hidroelektirik Santrali
Haldız İinşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi -1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

Hakan Kömür Santrali
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.

Çevre

Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi – 2
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

İstanbul Termal Bertaraf Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Altyapı

Melen (Düzce) Atıksu Arıtma Tesisleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Altyapı

Manavgat Arıtma Çamuru Yönetimi Fizibilite Raporu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kapasite Artışı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Danamandıra İçmesuyu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Bina

İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Bina

İstanbul Geneli Müşavirlik Hizmeti
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü