Zeytinli Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu

Mevcut Fizibilite Raporu kapsamında, Zeytinli Atıksu Arıtma Tesisi’nin yenilenmesi için farklı senaryolar sunulmuş ve bu senaryolar teknik ve mali açılardan karşılaştırılmıştır. Proje kapsamında, tesise gelecek tüm atıksuyun yasal mevzuatlara uygun şekilde arıtılarak, uzun dönemde oluşması muhtemel olumsuz çevresel etkilerin giderilmesi amaçlanmıştır.

Arıtma tesisinin hizmet nüfusu için projeksiyon yapılmıştır. Bu nüfusa hizmet verebilecek tesis/tesislerin kurulabileceği uygun büyüklükte araziler için farklı yer alternatifleri irdelenmiştir. Atıksuyu, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği çevre mevzuatlarına uygun olarak arıtıp alıcı ortama deşarj edebilecek olan tesis ünitelerinin, ön tasarımı yapılmış ve taslak yerleşim planı sunulmuştur. Akabinde, öngörülen tesisin yatırım ve işletme maliyetleri hesaplanmıştır.

Fizibilite raporunda, Zeytinli AAT’nin revizyonu 4 farklı senaryo üzerinden irdelenmiştir.

İşveren

Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi

Kapsam

Zeytinli Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu

Yer

Balıkesir

Yıl

2020

Altyapı

Zeytinli Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi

Çevre

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü… Proje Etkileri ile Ekosistem Değerlendirme Raporu
Tekirdağ Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı

Çevre

Ceyport Tekirdağ – Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

Çevre

Tekkale Regülatörü ve Hidroelektirik Santrali
Haldız İinşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi -1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

Hakan Kömür Santrali
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.

Çevre

Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi – 2
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

İstanbul Termal Bertaraf Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Altyapı

Zeytinli Atıksu Arıtma Tesisi Fizibilite Raporu
Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi

Altyapı

Melen (Düzce) Atıksu Arıtma Tesisleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Altyapı

Manavgat Arıtma Çamuru Yönetimi Fizibilite Raporu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kapasite Artışı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Danamandıra İçmesuyu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Bina

İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Bina

İstanbul Geneli Müşavirlik Hizmeti
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü