İstanbul Katı Atık İşleme (Kompostlaştırma ve Geri Kazanım) Tesisleri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından inşa edilen 1000 ton/gün kapasiteli Kompost ve Geri Kazanım Tesisi’nin mühendislik ve müşavirlik (inşaat kontrollüğü) hizmeti, Rast’ında içinde bulunduğu bir ortak girişim tarafından verilmiştir. Bu proje kapsamında Rast tarafından gerçekleştirilen işler aşağıda gibi sıralanmıştır.

  • Yer seçimi
  • Fizibilite ve Çevresel Etkileri Değerlendirme Raporları
  • Geri dönüşebilir ve organik atıkların ayrı toplanmasına yönelik bir projenin gerçekleştirilmesi
  • Katı Atık İşleme Tesisi’nin atıksu arıtma tesisinin tasarımı
  • Türkiye’de gerçekleştirilen planlama ve tasarım çalışmalarının koordinasyonu
  • İhale evrakının hazırlanması
  • İhale sırasında danışmanlık ve teknik destek
  • İnşaat kontrollüğü

Kompost ve Geri Kazanım Tesisi, 500 t/gün kompostlaştırılabilir atık ve 500 t/gün geri dönüştürülebilir atık için tasarlanmıştır. Atıklar, ön şartlandırma safhasında bir çifte döner elekten geçerler ve bu şekilde kül ihtiva eden ince fraksiyon ve geri dönüşebilir atıkları ihtiva eden kaba fraksiyon, organik fraksiyondan ayrıştırılır. Ayırma tesisi, ayırma bandı, atık bacaları, plastik, metal ve kağıt presleri ve balya makineleri ile cam kırıcılarından oluşmaktadır.Ana kompostlaştırma, tamamen kapalı bir binada gerçekleşmektedir. Kirlenmiş hava, bir biyolojik filtre ve yıkayıcı ile
temizlenmektedir. Kirlilik konsantrasyonu düşük olan atık sular, bir mekanik ön arıtmadan geçip kompost yığınlarının nemlendirilmesi için kullanılmaktadır. Sızıntı suları ve diğer atık sular tam biyolojik arıtmadan geçmektedir. Üretilen kompost olgunluk derecesi 4/5’e uygundur.

İşveren

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Kapsam

Planlama, Mühendislik ve Müşavirlik Hizmeti

Yer

İstanbul

Yıl

1996-2004

Çevre

Ceyport Tekirdağ – Liman Kapasite Artışı-46.480 m3 Kapasiteli Dip Taraması
Ceyport Tekirdağ Uluslararası Liman İşletmeciliği A.Ş.

Çevre

Tekkale Regülatörü ve Hidroelektirik Santrali
Haldız İinşaat Oto ve Tic. Ltd. Şti.

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi -1
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık Düzenli Depolama Tesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Çevre

Hakan Kömür Santrali
Hakan Madencilik ve Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş.

Çevre

Kömürcüoda Endüstriyel Atık Ara Depolama ve Düzenli Depolama Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Çevre Yönetim Sistemi İşi – 2
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Çevre

İstanbul Termal Bertaraf Tesisi
İstanbul Çevre Yönetimi San. ve Tic. A.Ş. (İSTAÇ)

Çevre

Tavşanlı Tehlikeli Atık YakmaTesisi
MSG Entegre Geri Kazanım ve Enerji A.Ş.

Altyapı

Melen (Düzce) Atıksu Arıtma Tesisleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Altyapı

Manavgat Arıtma Çamuru Yönetimi Fizibilite Raporu
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Kumköy Atıksu Arıtma Tesisi (AAT) Kapasite Artışı
Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müd. (ASAT)

Altyapı

Danamandıra İçmesuyu Arıtma Tesisi
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ)

Bina

İstanbul Kentsel Dönüşüm Çalışması
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)

Bina

İstanbul Geneli Müşavirlik Hizmeti
İBB Yapı İşleri Müdürlüğü